Skip to content

Regulamin sesje prywatne Anna Dyrcz Fotografia

REGULAMIN SESJE PRYWATNE

Drodzy klienci, rodzice / opiekunowie naszych modeli w dalszej części regulaminu zwani klienci, decydując się na współpracę z firmą Anna Dyrcz fotografia wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki.

  • Sesja zdjęciowa wykonana jest przez przedstawiciela firmy Anna Dyrcz fotografia 43-384 Jaworze ul. Lipowa 6 NIP: 547 201 30 76, która odpowiedzialna jest za wykonanie sesji.
  • Sesja zdjęciowa jest realizowana po wcześniej ustalonym i zatwierdzonym przez dyrekcję terminie.
  • Platforma, na której zostaną wgrane zdjęcia waszych dzieci służąca do przeglądania zdjęć oraz
    składania zamówień to  www.zalamo.pl lub www.klient.annadyrcz.pl
  • Każda grupa będzie miała dostęp dzieci z danej grupy we własnej galerii chronionej hasłem.
  • Warunkiem współpracy jest zapisanie swojej pociechy na sesje zdjęciową drogą elektroniczną poprzez
    serwis : www.zalamo.pl lub www.klient.annadyrcz.pl i akceptację regulaminu oraz dokonanie opłaty
    wstępnej zwanej dalej zadatkiem.
  • Kwota zadatku widoczna jest w formularzu zapisu i dotyczy jednego uczestnika, podlega wykorzystaniu
    przy składaniu zamówienia.
  • Poruszając się po platformie prosimy zawsze używać jednego adresu mailowego – to pozwala na sprawne
    składanie zamówień (automatyczne odliczanie wpłacanych zaliczek itp).
  • Zarówno udział w sesji jak i zakup wykonanych podczas sesji kadrów jest całkowicie dobrowolny, kadry
    które nie zostaną wykupione zostaną trwale usunięte.
  • Linki ze zdjęciami wysłane będą za pośrednictwem dyrekcji lub drogą mailową w najszybszym jak to możliwe czasie.
  • Wraz z udostępnieniem materiałów z sesji informujemy klientów o terminie składania zamówień oraz
    terminie dostarczenia zamówień do placówki bądź innego ustalonego wspólnie punktu.
  • Termin realizacji / udostępnienia materiału jest ruchomy, zależy od sezonu i ilości zleceń. Zazwyczaj od
    2 do 6 tyg.
  • Złożone przez Państwa zamówienia są automatycznie kierowane do realizacji przez podwykonawców tj.
    profesjonalne laboratorium fotograficzne, drukarnie współpracujących z firmą – o postępach
    informujemy statusem zamówienia.
  • Złożone zamówienia jest jednocześnie deklaracją opłacenia zamówienia.
    Zamówienia złożone po terminie można odebrać w moim studio przy ul. Michałowicza 12, 43-300
    Bielsko – Biała lub w swojej placówce po uprzednim mailu informującym o dostawie zamówienia.
  • Dodatkowe zamówienia oraz zamówienia składane po terminie dowozimy do placówek raz w miesiącu –
    postęp realizacji zamówienia określa status widoczny pod linkiem z podglądem zamówienia lub
    wiadomość mailowa.
  • Państwa wpłata wpisową aktywna jest pół roku od momentu udostępnienia dla Państwa galerii. Jeśli do tego czasu  zamówienie nie zostanie złożone wpłata zadatku przechodzi na koszty archiwizacji Państwa
    materiału.
  • Materiał z sesji dostępny jest na serwerze www.zalamo.pl lub www.klient.annadyrcz.pl w terminie nie określonym, nie mniej
    niż 6 miesięcy od daty wykonania sesji.
  • Jeżeli nie wyrażacie zgody, aby dziecko brało udział w sesji zarówno indywidualnej jak i na zdjęciu
    grupowym, najpóźniej w dniu sesji należy zgłosić to wychowawczyni grupy lub bezpośrednio u
    fotografa.
  • Dzieci będą miały wykonaną różną ilość ujęć w zależności od dyspozycyjności oraz chęci współpracy z
    fotografem.
  • Jeśli dziecko jest nieobecne lub nie jest w stanie przystąpić do sesji w dniu, w którym wyznaczony został
    termin dla jego grupy / klasy może przystąpić do sesji indywidualnej wraz z inną grupą w swojej
    placówce, jeżeli sesje się nie zakończyły. Jego zdjęcia będą udostępnione pod linkiem grupy z którą
    przystąpiło do sesji.
    Uczestników nieobecnych, ale zapisanych na sesję zapraszamy do naszego studia nie później niż 6 miesięcy od daty sesji w celu wykonania sesji zdjęciowej.
  • Plenerowa sesja przedszkolna lub szkolna odbywa się tylko w dobrych warunkach pogodowych w przeciwnym razie sesja wykonywana jest we wnętrzu.
  • Wszystkie zdjęcia wykonane podczas sesji są własnością firmy Anna Dyrcz fotografia.
  • Firma posiada pełne prawa autorskie do zdjęć.
  • Przystąpienie dziecka do sesji automatycznie rozumiemy jako akceptacje niniejszego regulaminu.
  • W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

fotograf@annadyrcz.pl
579 514 198

ODSTĄPIENIE OD UMOWY FOTOGRAFICZNEJ I REKLAMACJE

Prawo do odstąpienia od umowy:

  • Klient ma prawo odstąpić od umowy fotograficznej, składając Firma „Anna Dyrcz Fotografia” NIP:5472013076, z siedzibą pod adresem Lipowa 6, 43-384 Jaworze,  pisemną prośbę o odstąpienie, która powinna być przesłana najpóźniej na 6 miesięcy przed ustaloną datą świadczenia usługi.
  • Prośba o odstąpienie od umowy powinna zawierać imię i nazwisko klienta, numer umowy, datę oraz uzasadnienie decyzji o odstąpieniu.

Reklamacje:

  • Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi fotograficznej do firmy Anna Dyrcz fotografia najszybciej, jak tylko uchybienie zostanie wykryte, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty odebrania zdjęć lub usługi.
  • Reklamacje powinny być przesłane firmie Anna Dyrcz fotografia w formie pisemnej i zawierać opis uchybienia, numer umowy, dane kontaktowe klienta oraz wszelkie dodatkowe informacje ułatwiające rozpatrzenie reklamacji.

Skutki odstąpienia od umowy:

  • Odstąpienie od umowy w terminie umożliwia klientowi uniknięcie ponoszenia kosztów związanych z umową oraz ewentualnymi dodatkowymi opłatami.

Skutki reklamacji:

  • W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, firma Anna Dyrcz fotografia zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych lub ponownego świadczenia usługi z uwzględnieniem zastrzeżeń klienta.
  • Jeśli naprawa lub ponowne świadczenie usługi nie jest możliwe lub skuteczne, firma Anna Dyrcz fotografia zaproponuje klientowi inne rozwiązanie zgodnie z przepisami prawa.

Warunki szczególne:

  • Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy oraz procedury reklamacyjne mogą być określone w umowie fotograficznej zawartej między klientem a firmą Anna Dyrcz fotografia 
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących odstąpienia od umowy lub reklamacji, klient może skontaktować się z firmą Anna Dyrcz fotografia pod adresem fotograf@annadyrcz.pl ; lub numerem telefonu +48 579 514 198.

Postanowienia końcowe:

  • Firma Anna Dyrcz fotografia zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia warunków regulaminu dotyczących odstąpienia od umowy oraz reklamacji. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej firmy annadyrcz.pl .

Z poważaniem,

Anna Dyrcz fotografia

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI KLIENTA

  • Administratorzy danych osobowych:
  • a. Firma „Anna Dyrcz Fotografia” NIP:5472013076, z siedzibą pod adresem Lipowa 6, 43-384 Jaworze, są wspólnie odpowiedzialne za administrowanie danymi osobowymi klienta.
  • Cel i zakres przetwarzania danych: a. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług fotograficznych oraz obsługi zamówień. b. Przetwarzanie danych obejmuje zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji usług i zamówień klienta.
  • Podstawa prawna przetwarzania: a. Przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez klienta w momencie składania zamówienia oraz na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy.
  • Okres przechowywania danych: a. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz spełnienia obowiązków wynikających z umowy. b. Po zakończeniu umowy dane klienta mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  • Prawa klienta związane z danymi osobowymi: a. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. b. Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. c. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. d. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  • Kontakt z administratorem danych: a. W celu skorzystania z praw związanych z danymi osobowymi lub uzyskania dodatkowych informacji klient może skontaktować się z administratorem danych:
    • Firma „Anna Dyrcz Fotografia” +48 570514198 fotograf@annadyrcz.pl
  • Postanowienia końcowe: a. Administracja danymi osobowymi klienta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych.

Z poważaniem, 

Anna Dyrcz fotografia

Masz pytania? Zadzwoń