Skip to content

Regulamin współpracy z fotografem Anna Dyrcz Fotografia

REGULAMIN KLIENT PUBLICZNY

Drodzy rodzice / opiekunowie naszych modeli w dalszej części regulaminu zwani klienci, decydując się na współpracę z firmą Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 fotografia wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki.

 • Sesja zdjęciowa wykonana jest przez przedstawiciela firmy Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 , która odpowiedzialna jest za wykonanie sesji.
 • Sesja zdjęciowa jest realizowana po wcześniej ustalonym i zatwierdzonym przez dyrekcję terminie.
 • Platforma, na której zostaną wgrane zdjęcia waszych dzieci służąca do przeglądania zdjęć oraz
  składania zamówień to  www.zalamo.pl lub www.klient.annadyrcz.pl
 • Każda grupa będzie miała dostęp dzieci z danej grupy we własnej galerii chronionej hasłem.
 • Warunkiem współpracy jest zapisanie swojej pociechy na sesje zdjęciową drogą elektroniczną poprzez
  serwis : www.zalamo.pl lub www.klient.annadyrcz.pl i akceptację regulaminu oraz dokonanie opłaty
  wstępnej zwanej dalej zadatkiem.
 • Kwota zadatku widoczna jest w formularzu zapisu i dotyczy jednego uczestnika, podlega wykorzystaniu
  przy składaniu zamówienia.
 • Poruszając się po platformie prosimy zawsze używać jednego adresu mailowego – to pozwala na sprawne
  składanie zamówień (automatyczne odliczanie wpłacanych zaliczek itp).
 • Zarówno udział w sesji jak i zakup wykonanych podczas sesji kadrów jest całkowicie dobrowolny, kadry
  które nie zostaną wykupione zostaną trwale usunięte.
 • Linki ze zdjęciami wysłane będą za pośrednictwem dyrekcji lub drogą mailową w najszybszym jak to możliwe czasie.
 • Wraz z udostępnieniem materiałów z sesji informujemy klientów o terminie składania zamówień oraz
  terminie dostarczenia zamówień do placówki bądź innego ustalonego wspólnie punktu.
 • Termin realizacji / udostępnienia materiału jest ruchomy, zależy od sezonu i ilości zleceń. Zazwyczaj od
  2 do 6 tyg.
 • Złożone przez Państwa zamówienia są automatycznie kierowane do realizacji przez podwykonawców tj.
  profesjonalne laboratorium fotograficzne, drukarnie współpracujących z firmą – o postępach
  informujemy statusem zamówienia.
 • Złożone zamówienia jest jednocześnie deklaracją opłacenia zamówienia.
  Zamówienia złożone po terminie można odebrać w moim studio przy ul. Michałowicza 12, 43-300
  Bielsko – Biała lub w swojej placówce po uprzednim mailu informującym o dostawie zamówienia.
 • Dodatkowe zamówienia oraz zamówienia składane po terminie dowozimy do placówek raz w miesiącu –
  postęp realizacji zamówienia określa status widoczny pod linkiem z podglądem zamówienia lub
  wiadomość mailowa.
 • Państwa wpłata wpisową aktywna jest pół roku od momentu udostępnienia dla Państwa galerii. Jeśli do tego czasu  zamówienie nie zostanie złożone wpłata zadatku przechodzi na koszty archiwizacji Państwa
  materiału.
 • Materiał z sesji dostępny jest na serwerze www.zalamo.pl lub www.klient.annadyrcz.pl w terminie nie określonym, nie mniej
  niż 6 miesięcy od daty wykonania sesji.
 • Jeżeli nie wyrażacie zgody, aby dziecko brało udział w sesji zarówno indywidualnej jak i na zdjęciu
  grupowym, najpóźniej w dniu sesji należy zgłosić to wychowawczyni grupy lub bezpośrednio u
  fotografa.
 • Dzieci będą miały wykonaną różną ilość ujęć w zależności od dyspozycyjności oraz chęci współpracy z
  fotografem.
 • Jeśli dziecko jest nieobecne lub nie jest w stanie przystąpić do sesji w dniu, w którym wyznaczony został
  termin dla jego grupy / klasy może przystąpić do sesji indywidualnej wraz z inną grupą w swojej
  placówce, jeżeli sesje się nie zakończyły. Jego zdjęcia będą udostępnione pod linkiem grupy z którą
  przystąpiło do sesji.
  Uczestników nieobecnych, ale zapisanych na sesję zapraszamy do naszego studia nie później niż 6 miesięcy od daty sesji w celu wykonania sesji zdjęciowej.
 • Plenerowa sesja przedszkolna lub szkolna odbywa się tylko w dobrych warunkach pogodowych w przeciwnym razie sesja wykonywana jest we wnętrzu.
 • Wszystkie zdjęcia wykonane podczas sesji są własnością firmy Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869.
 • Firma posiada pełne prawa autorskie do zdjęć.
 • Przystąpienie dziecka do sesji automatycznie rozumiemy jako akceptacje niniejszego regulaminu.
 • W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

arkadiusz.drozdzik94@gmail.com

+48 664 966 747

ODSTĄPIENIE OD UMOWY FOTOGRAFICZNEJ I REKLAMACJE

Prawo do odstąpienia od umowy:

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy fotograficznej, składając pisemną prośbę o odstąpienie, która powinna być przesłana najpóźniej na 6 miesięcy przed ustaloną datą świadczenia usługi.
 • Prośba o odstąpienie od umowy powinna zawierać imię i nazwisko klienta, numer umowy, datę oraz uzasadnienie decyzji o odstąpieniu.

Reklamacje:

 • Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi fotograficznej do firmy Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 najszybciej, jak tylko uchybienie zostanie wykryte, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty odebrania zdjęć lub usługi.
 • Reklamacje powinny być przesłane firmie Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 w formie pisemnej i zawierać opis uchybienia, numer umowy, dane kontaktowe klienta oraz wszelkie dodatkowe informacje ułatwiające rozpatrzenie reklamacji.

Skutki odstąpienia od umowy:

 • Odstąpienie od umowy w terminie umożliwia klientowi uniknięcie ponoszenia kosztów związanych z umową oraz ewentualnymi dodatkowymi opłatami.

Skutki reklamacji:

 • W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, firma Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 fotografia zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych lub ponownego świadczenia usługi z uwzględnieniem zastrzeżeń klienta.
 • Jeśli naprawa lub ponowne świadczenie usługi nie jest możliwe lub skuteczne, firma Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 zaproponuje klientowi inne rozwiązanie zgodnie z przepisami prawa.

Warunki szczególne:

 • Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy oraz procedury reklamacyjne mogą być określone w umowie fotograficznej zawartej między klientem a firmą Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących odstąpienia od umowy lub reklamacji, klient może skontaktować się z firmą Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869 arkadiusz.drozdzik94@gmail.com lub numerem telefonu +48 579 514 198.

Postanowienia końcowe:

 • Arkadiusz Droździk 43-300 Bielsko – Biała ul. NMP Królowej Polski 40/20 NIP: 5472238869fotografia zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia warunków regulaminu dotyczących odstąpienia od umowy oraz reklamacji. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej firmy annadyrcz.pl .

Z poważaniem,

Arkadiusz Droździk

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI KLIENTA

 • Administratorzy danych osobowych:
 • a. Firma „Arkadiusz Droździk” NIP:5472283369, z siedzibą pod adresem NMP Królowej Polski 40/20, 43-300 Bielsko – Biała, są wspólnie odpowiedzialne za administrowanie danymi osobowymi klienta.
 • Cel i zakres przetwarzania danych: a. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług fotograficznych oraz obsługi zamówień. b. Przetwarzanie danych obejmuje zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji usług i zamówień klienta.
 • Podstawa prawna przetwarzania: a. Przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez klienta w momencie składania zamówienia oraz na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy.
 • Okres przechowywania danych: a. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz spełnienia obowiązków wynikających z umowy. b. Po zakończeniu umowy dane klienta mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Prawa klienta związane z danymi osobowymi: a. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. b. Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. c. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. d. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 • Kontakt z administratorem danych: a. W celu skorzystania z praw związanych z danymi osobowymi lub uzyskania dodatkowych informacji klient może skontaktować się z administratorem danych:
  • Firma „Arkadiusz Droździk” arkadiusz.drozdzik94@gmail.com
 • Postanowienia końcowe: a. Administracja danymi osobowymi klienta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych.

Z poważaniem, 

Arkadiusz Droździk

Masz pytania? Zadzwoń